Op dinsdag 16 juli onthulden Rietha Dasselaar (Stichting AED Nijkerk Hoevelaken) en wethouder Harke Dijksterhuis een AED aan de buitenwand van het stadhuis. Het verplaatsen van de AED van binnen naar buiten is het startschot van een onderzoek naar een volledig dekkend netwerk van AED’s  in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. De Stichting AED en de gemeente roepen iedereen die een AED heeft op om zich te melden bij de stichting. Dat geldt zowel voor AED’s die binnen hangen, als buiten. Ook juichen zij  initiatieven van bedrijven en inwoners om extra AED’s te plaatsen van harte toe.

 

De norm om te spreken van een volledige dekking, is dat er buiten elke 300 meter een AED aanwezig is. De komende tijd onderzoekt de stichting op welke plekken deze levensreddende apparaten hangen. Soms hebben particulieren of bedrijven AED’s, zonder dat dat bekend is bij de stichting. Als er een overzicht is van waar de apparaten hangen, wordt duidelijk in welke wijken er nog te weinig zijn. Ook kan het zijn dat op sommige plekken voldoende dekking bereikt wordt door AED’s van binnen naar buiten te verplaatsen in een speciale kast die bestand is tegen vandalisme.

 

Met elkaar komen tot een sluitend netwerk

Wethouder Harke Dijksterhuis:” Bij een plotselinge hartstilstand wordt in onze gemeente naast de ambulance ook de First Responder Brandweer opgeroepen. De ervaring leert dat deze over het algemeen snel ter plaatse is. Maar als elke seconde telt, is burgerhulpverlening via een AED-netwerk daarnaast van grote waarde. In Nijkerkerveen is er al een volledige dekking. De gemeenteraad heeft op initiatief van de Lokale Partij gevraagd om in beeld te brengen wat er voor nodig is om dit ook in Nijkerk en Hoevelaken te realiseren. Ik waardeer het dat de Stichting AED Nijkerk Hoevelaken de handschoen oppakt om samen met ons dit onderzoek te doen. Maar daarvoor is hulp van iedereen nodig. Heeft u een AED? Meld u dan aan bij de stichting. Met uw inzet kunnen we levens redden!”

 

Naar buiten plaatsen AED’s en nieuwe initiatieven

Dit jaar doet de stichting niet alleen onderzoek naar de aanwezigheid van AED’s. Samen met de gemeente brengt zij ook de bestaande AED’s in de gemeentelijke gebouwen naar buiten. Dan gaat het om de AED’s  in de sporthallen, het zwembad en het stadhuis. De Hartstichting heeft berekend dat er in de gemeente Nijkerk in totaal 74 AED’s nodig zijn. De kans is groot, dat er nog apparaten bij moeten komen om aan die dekking van 74 AED’s verspreid over de gemeente te komen. Rietha Dasselaar: “Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen van bedrijven en bewoners die zelf geld in willen zamelen voor een AED in de buurt. Dat is prachtig. Initiatiefnemers kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie of hulp. Ook hebben wij ondersteunend materiaal beschikbaar.”

 

Burgerhulpverlener, iets voor u?

Naast het hebben van een volledige dekking, is het ook belangrijk dat er voldoende mensen zijn die een AED kunnen bedienen. Mensen moeten worden getraind om reanimatie toe te passen, met en zonder AED.  Ook daarvoor kunnen belangstellenden zich opgeven bij de stichting. Hoe meer burgerhulpverleners er zijn, des te meer levens er kunnen worden gered. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het mailadres info@aedstichtingnijkerkhoevelaken.nl . Dat geldt zowel voor het melden van een AED, als voor belangstelling om burgerhulpverlener te worden. Meer informatie is te vinden op de website van de stichting: https://www.aedstichtingnijkerkhoevelaken.nl. Ook heeft de stichting AED Nijkerk Hoevelaken een Facebookpagina met informatie.