De SGP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland wenst een poster van twee zoenende vrouwen in Garderen en Hoevelaken verwijderd te zien. De poster is van datingsite NovaMora. De poster in een bushokje in Garderen is inmiddels weg, maar het afschuw over de uiting in Hoevelaken, waarop twee zoenende vrouwen te zien zijn, blijft. Het SGP-Statenlid Ruitenberg maakte de zaak bij Gedeputeerde Staten aanhangig, nadat hij erop was geattendeerd door het Barneveldse raadslid Arend Flier. Die vroeg het Barneveldse college van b. en w. eerder of de reclame kon worden geweerd, maar kreeg te horen dat de provincie de bushokjes in beheer heeft. Ruitenberg wil van GS weten of de provincie inderdaad verantwoordelijk is voor de bushokjes, of hier contracten voor zijn afgesloten en of GS bereid is de reclame te verwijderen. Dat laatste is inmiddels gebeurd.

Flier is van mening dat de reclame overspel promootte. ,,In Barneveld zijn we volop bezig met preventie, om gezinnen sterker te maken. Daar past overspel absoluut niet in en daar zullen we dan ook tegen blijven strijden. Het kan dan ook geen taak van de overheid zijn om dit te promoten.”

Het raadslid zou het toejuichen als de provincie Gelderland beleid zou ontwikkelen waarin dit soort uitingen worden tegengegaan, iets waar Ruitenberg in zijn schriftelijke vragen ook om vraagt. ,,De provincie verdient geld aan dit soort reclame. Dan heeft die dus ook iets te zeggen over wat voor uitingen ze wel en niet toestaat. Ja, je hebt vrijheid van meningsuiting. Maar die is niet onbeperkt.”

Bron Barneveldse Krant