Ook ondernemers en zzp-ers komen sinds 1 januari 2021 in aanmerking voor gratis schuldhulpverlening. De gemeente Nijkerk schakelt hiervoor Menzing & Partners en het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) in. Beiden partijen hebben de noodzakelijke expertise en certificering om ondernemers en zzp-ers te helpen.

Wethouder Mariëlle Broekman roept ondernemers met (dreigende) schulden op om van de regeling gebruik te maken: 

“Ik weet dat ondernemers en zzp-ers graag hun eigen problemen oplossen. Maar schulden hebben de vervelende eigenschap buiten de eigen invloed om in de loop van de tijd alleen maar hoger te worden, bijvoorbeeld door allerlei boetes. Stap dus over die drempel, neem contact op met de gemeente en maak gebruik van de hulp die er voor u is”.

De gemeente verwacht dat wanneer de corona steun- en herstelpakketten stoppen, er een toenemend aantal ondernemers en zzp-ers zal zijn die financiële ondersteuning kan gebruiken. 

In het tweede kwartaal van dit jaar zal het college het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 aan de gemeenteraad voorleggen. Hierin staat beschreven wat de gemeente de komende vier jaar nastreeft op het gebied van schuldhulpverlening.

Meer informatie staat op de website van de gemeente; op de pagina financiële ondersteuning voor ondernemers in het ondernemersdesk corona.