De gemeente Nijkerk verleent aan de stichting Meerscholen een garantstelling van € 2,8 miljoen voor het verduurzamen van drie schoollocaties voor het voortgezet onderwijs in Nijkerk. Dat zijn de gebouwen van het Corlaer College voor VMBO en HAVO/Atheneum en het gebouw van het Accent praktijkonderwijs. Stichting Meerscholen heeft de gemeente Nijkerk op bestuurlijk en ambtelijk niveau haar verduurzamingsplannen toegelicht. De totale kosten zijn 7,8 miljoen euro. De dekking bestaat uit subsidies (3,4 miljoen euro), eigen vermogen (1,6 miljoen euro) en vreemd vermogen (2,8 miljoen euro). Voor het aantrekken van vreemd vermogen vraagt stichting Meerscholen aan de gemeente een garantstelling van 2,8 miljoen euro. De gemeente is economisch eigenaar van de schoollocaties. Het project in Nijkerk is voor stichting Meerscholen één van de verduurzamingsprojecten van haar schoolcomplexen. De totale kosten van alle projecten zijn ongeveer 30 miljoen. Hiervan financiert stichting Meerscholen ongeveer 17 miljoen uit haar eigen middelen