Voor de laatste keer dit seizoen werd in gebouw Samenspel het scholenproject Kids in Concert gehouden. Kinderen musiceren hiermee met het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. Het laatste optreden omvatte een concert van de leerlingen van groep 5a en 5b van de Prins Willem Alexanderschool. Dinsdagavond 22 mei toonden de kinderen wat ze tijdens de muzieklessen van Juf Nelleke hebben geleerd. Onder meer werd een verhaal voorgelezen op basis waarvan muziek werd gemaakt. Het project krijgt een vervolg. Heb je ook zin om muziek te maken? Stuur dan een berichtje naar opleidingen@nsfc.nl

Tekst en foto’s Kees van den Heuvel