Demonstranten protesteren sinds maandagochtend vroeg 25 oktober tegen het woonwagenbeleid van de gemeente Nijkerk. In de vrieskou hebben ze op het parkeerterrein naast het gemeentehuis hun wensenpakket neergelegd. Er moet een woonwagenplek worden gerealiseerd en ze zijn tegen het uitsterfbeleid dat de gemeente tegen woonboten en ligplaatsen zou hanteren. De politie was er met twee politiewagens bij om de demonstranten aan te spreken. Die gaven netjes uitleg over hun beweegredenen. Overigens heeft de gemeente Nijkerk eerder aangekondigd dat er woonwagenplekken worden gerealiseerd in de nieuwe woonwijk Doornsteeg. In de derde fase van het bouwplan zouden hier vijf standplaatsen voor woonwagens komen. De exacte plek is overigens nog niet bekend.

Foto en bron Kees van den Heuvel