Bij inwoners met beginnende dementie komt de opvang in zijn geheel ten laste van mantelzorgers. Pas bij een bepaalde mate van dementie wordt dagbesteding geïndiceerd. De gemeente is op 1 april een proef gestart om inwoners met beginnende dementie vier weken per jaar indicatie vrij en zonder eigen bijdrage dagbesteding aan te bieden. Wethouder Marly Klein: “Uit onze ervaringen vanuit het project ‘Dementievriendelijk Hoevelaken’ weten we dat de mantelzorg voor inwoners met beginnende dementie ongemerkt steeds zwaarder wordt. Het doel van deze proef is dan ook om de mantelzorgers te ontlasten.” Amaris zal – in opdracht van de gemeente – deze ondersteuning de komende twee jaar aanbieden aan alle inwoners van de gemeente Nijkerk vanuit haar dagbestedingslocaties in Nijkerkerveen en Hoevelaken. 

De gebiedsteams indiceren dagbesteding bij een bepaalde mate van dementie en als dat door omstandigheden nodig is (maatwerk). Door het inzetten van dagbesteding voor inwoners met dementie kan het slechter worden van de gezondheidssituatie van de inwoner zo veel mogelijk vertraagd worden. En krijgen mantelzorgers meer rust en ruimte. Mensen kunnen dan langer thuis blijven wonen. Door het toenemend aantal ouderen is de verwachting dat het aantal inwoners met dementie ook zal stijgen. In de periode voorafgaand aan het inzetten van dagbesteding door de gebiedsteams worden deze mensen thuis door mantelzorgers, hun partner, familieleden en vrienden opgevangen. “Een taak die veel respect verdiend, maar ook vaak zwaar is”, geeft wethouder Marly Klein aan. 

Aantrekkelijke dagbestedingslocatie

De gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat, met name voor de doelgroep inwoners met dementie, elke kern beschikt over een aantrekkelijke dagbestedingslocatie voor geïndiceerde dagbesteding. Het aanbod in deze proef is wel voor alle inwoners uit heel Nijkerk, maar is er nog niet in elke kern beschikbaar. Als de resultaten van deze proef positief zijn, zou dit kunnen tot een indicatie-vrije dagbesteding in de toekomst voor elke kern.