Op dinsdag 24 augustus komt de stadsbeiaardier van Gdansk naar Nijkerk om de beiaard te bespelen. Net als beiaardiers eerder dit seizoen, brengt ook zij een ode aan Matthias Vanden Gheyn wiens geboortejaar [1721] we gedenken.  Van hem speelt ze de vijfde Prelude, gemakkelijke luistermuziek..
De band met Polen komt naar voren in 9 werken die in relatie staan met dat land. Zij vormen het centrum van haar programma.

Er klinken werken van o.m. Siefert, Bach, Goldberg en natuurlijk Chopin, die in Polen geboren is.  Wat die relatie tussen Polen en de andere stukken precies inhoudt kan na afloop van het concert tijdens de ontmoeting met haar aan de orde komen. Ze heeft in Amersfoort gestudeerd zodat de taal geen probleem zal zijn.

Dat Monika Kazmierczak zich sterk verbonden voelt met havenstad Gdansk blijkt uit het laatste blokje met werken, die daar hun oorsprong vinden. Het laatste werk hiervan is een verklanking van psalm 42 uit de psalmen van  David, koning van Israël.

De luisterplaats van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging, achter Nieuwstraat 9 is weer open. U bent daar hartelijk welkom. Aansluitend aan het concert is er weer gelegenheid om met een drankje en een nootje de beiaardier te ontmoeten bij de torenopgang. De 1,5 meter regel kan goed worden nageleefd.

Het concert begint om 20.00 uur en duurt ca. een uur.