Het lijkt erop dat een deel van het Plein in Nijkerk reeds onder handen wordt genomen met een betontegel in natuurstenen look. Eerder was aangekondigd dat de aannemer pas in het eerste kwartaal van 2022 zou beginnen met de herinrichtingsplannen voor het Plein. Er is navraag gedaan bij het college van de gemeente Nijkerk, maar een antwoord is nog niet ontvangen. Het lijkt erop dat het materialengebruik wordt getest. Eerder gaf wethouder Oosterwijk aan dat in het ontwerp er vanuit wordt gegaan dat de huidige functionaliteiten van het Plein en het creëren/ behouden van voldoende vierkante meters blijven behouden om de diverse activiteiten op het Plein mogelijk te maken, zoals de organisatie van de weekmarkt, diverse evenementen en ook terrassen.

 

Nieuwstraat en Koetsendijk

De Nieuwstraat is de belangrijkste toegangsweg naar het Plein. Om de voetgangers en de gebouwen te beschermen, is besloten om de paaltjes in de vorm van Nijkerkertjes terug te laten komen. Dit gebeurt ook tussen de Koetsendijk en de Nieuwstraat. De reden hiervoor is het voorkomen van sluipverkeer.

Locatie Van Kluijve lantaarn

De Van Kluijve lantaarn verdient een prominentere plek en blokkeert nu het zicht op een monumentaal pand. De voorgestelde nieuwe plek van de Van Kluijve lantaarn wordt als ongeschikt ervaren. De lantaarn blokkeert diverse zichtlijnen op het Plein en de verkeersdeelnemers hebben geen vrij zicht meer. Dit geldt ook voor kinderen die de lantaarn als speelobject gebruiken. Er is besloten om te kijken naar een andere en meer geschikte locatie, omdat de bedachte plek een gevaarlijke verkeerssituatie oplevert.

Fietsparkeren op de Koetsendijk

In het ontwerp was uitgegaan van fietsparkeren op de Koetsendijk. Bij nader inzien is het logisch om deze zo dicht mogelijk bij de Kolkstraat en het Plein, langs de Breede Beek richting De Waegh, te realiseren. Zo staan de fietsen in het zicht en wordt de bezoeker uitgenodigd hier de fiets neer te zetten.

Foto Peter van Rijn