De familie Van Rijssen uit Hoevelaken is sinds 2012 pleeggezin. Naast drie eigen kinderen hebben ze sinds die tijd 6 pleegkinderen opgevangen. Pleeggezinnen zijn van onschatbare waarde voor kinderen die even of voor langere tijd niet thuis kunnen wonen. We spreken met Lammert van Rijssen over zijn ervaringen.
Pleeggezin worden is een hele stap.

Waarom hebben jullie deze keuze gemaakt?
Lammert van Rijssen: “We zijn er eigenlijk onverwachts ingerold doordat er binnen de familie tijdelijk opvang van kinderen nodig was. Wij wilden niet dat de kinderen uit elkaar gehaald zouden worden en bij vreemden terecht zouden komen. Dus hebben we 9 maanden lang een paar extra kinderen in huis gehad. Dat was een stevige taak, maar we waren ook zeer verrast en onder de indruk van de hulp die we van alle kanten kregen, met name uit onze buurt. We hebben van die tijd veel geleerd en ontdekten ook hoe waardevol je bent als pleeggezin. Toen deze periode voorbij was hebben we er over nagedacht of we niet voor meer kinderen pleeggezin zouden willen zijn.”

Jullie besloten pleeggezin te worden en hoe gaat het dan verder?
Lammert van Rijssen: “We zijn een traject van pleegzorg ingegaan, met bijeenkomsten en cursussen. We hebben ook thuis bezoek gehad. Aan de ene kant is zo’n gedegen traject belangrijk omdat je de zorg krijgt voor kwetsbare kinderen. Maar, het is ook erg belangrijk dat je zelf goed weet of pleegouder zijn bij je past en dat je vervolgens goed voorbereid bent. Wij hebben gekozen voor crisisopvang. Dat wil zeggen dat een kind een paar weken bij ons is en daarna terug kan naar huis of naar een ander pleeggezin gaat. Er is ook kortdurende opvang, dan blijft een kind enkele maanden tot een jaar. Wij hebben er een paar keer voor gekozen een kind na de crisisopvang ook kortdurend bij ons te laten zijn. Pleegouders kunnen ook perspectief biedende opvang bieden. Dan blijft een kind bij je tot hij of zij volwassen is. Tenslotte is er nog weekend opvang, om (pleeg)ouders even te ontlasten.

Hoe is het voor jullie kinderen om pleeggezin te zijn?
Lammert van Rijssen: “Onze kinderen waren tiener toen we voor het eerst pleeggezin werden. Als een pleegkind bij ons komt houden we gewoon ons eigen gezinsleven aan. Een pleegkind draait daar in mee. Maar ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om alles in goed overleg met je eigen kinderen te doen. Zij moeten er achter staan en als het onverhoopt echt niet gaat moet je als ouder voor hun belang kiezen, hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Ik wil niet dat mijn kinderen straks nare herinneringen aan hun jeugd hebben omdat wij er voor hen niet genoeg waren. Bovendien zien jouw kinderen veel eerder en beter dan jij als er iets niet goed gaat. Je hebt hen daarin echt nodig en het is belangrijk om naar hen te luisteren.

Er is grote behoefte aan pleeggezinnen. Kun je mensen aanraden om pleeggezin te worden?
Lammert van Rijssen: “Ja, zeker. Het moet je natuurlijk liggen. Het is wel eens heftig en je loopt ook wel eens tegen dingen aan. Het gaat tenslotte om kinderen die al het een en ander hebben meegemaakt. Maar, daar moet je je niet door laten afschrikken. Je krijgt goede begeleiding. Als jij een kind structuur biedt, kunt luisteren en geduld hebt, dan gaat een kind zich weer veilig voelen. Dan is het zo mooi om te zien dat er een band tussen het kind en jou ontstaat. Je krijgt er ook veel gezelligheid voor terug. Uiteindelijk geeft het zoveel voldoening om het verschil te zien hoe een kind binnenkomt en hoe hij of zij weer weggaat. En als het kind weggaat hoeft dat wat ons betreft niet te betekenen dat er nooit meer contact is. Wij staan daarvoor open en we laten dat natuurlijk verlopen.  

Nog veel pleeggezinnen nodig
In Nijkerk zijn nog veel pleeggezinnen nodig. Wilt u meehelpen door pleegouder te worden? Neem dan contact op met pleegzorg Nederland via info@pleegzorg.nl. Bij het gebiedsteam kunt u voor vragen terecht bij Astrid van Dijkhuizen via preventie@gtnijkerk.nl of u kunt bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Nijkerk 14 033. Pleegzorg voor Nijkerkse kinderen wordt uitgevoerd door de organisaties De Rading, Lindenhout, Youke, William Schrikker Pleegzorg en Timon.Ook bij hen kunt u terecht met vragen. In Nijkerk is ook een netwerk actief van pleegouders, waarin pleegouders ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. U kunt hen gerust benaderen voor meer informatie. pleegoudernetwerknijkerk@gmail.com