Afgelopen week zijn de eerste plas-draspompen weer geplaatst in de Putterpolder. Deze pompen worden ingezet om delen  van de percelen kunstmatig te vernatten. De door zonne-energie aangedreven pompen zullen hierdoor een leefomgeving creëren die nauw aansluit bij de eisen die de weidevogels stellen aan hun leefgebied. Ook in de Nijkerkerpolder zullen binnenkort de plas-draspompen weer geïnstalleerd worden. De Stichting BAO (Biotoopverbetering Agrarisch Overleg) coördineert de inzet van de pompen in de polders.  De Stichting BAO zet zich in voor een succesvol weidevogelseizoen.

Kees van den Heuvel