Op zaterdag 8 mei, de dag voor Moederdag, verkoopt stichting Irma’s MisSie tussen 10:00 en 17:00 uur verschillende leuke plantjes op het plein van Nijkerk. Je vindt hen onder de muziektent. Irma’s MisSie is een stichting die als doel heeft om geld in te zamelen voor een stamceltherapie behandeling tegen de ziekte Multiple Sclerose (MS), een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Omdat deze behandeling in Nederland nog niet wordt gegeven, en zelfs niet wordt vergoed door de verzekering, moet Irma hiervoor uitwijken naar Moskou. Daar is veel ervaring met deze behandeling met erg goede resultaten. Al meerdere Nederlanders gingen Irma voor en hebben, dankzij deze behandeling, weer een nieuw leven kunnen opbouwen. Om deze behandeling mogelijk te maken hebben wij €55.000,- nodig. Veel vrienden en familie hebben zich verenigd in een stichting en er worden allerlei acties op touw gezet. De plantjesmarkt is de eerste actie in een lange reeks van geplande acties. Naast planten voor Moederdag is er ook een assortiment perkplanten aanwezig. Wil je geen planten kopen maar hen wel helpen om deze MisSie te voltooien dan kan je helpen door een bijdrage te doneren op de rekening van Irma’s MisSie NL08RABO 0367 3413 36. Elke euro is een stapje dichterbij.