Het is het moment waarop iedereen heeft gewacht: eindelijk lijken de plannen voor Sint Jozef en het Kerkplein (oude Jumbo terrein) invulling te krijgen. De gemeente Nijkerk werkte in overleg met betrokken partijen aan de nieuwbouwplannen voor woonzorgcentrum St. Jozef en het Kerkplein in de binnenstad van Nijkerk. Dit houdt het volgende in: In Het Nieuwe Sint Jozef komen sociale huurwoningen, zorgwoningen en maatschappelijke functies. Ook krijgt kindcentrum Het Baken er zes lokalen bij. In Bouwplan Kerkplein komen appartementen, stadswoningen en een ondergrondse parkeergarage. Het college van B&W heeft het bestemmingsplan voor Het Nieuwe St. Jozef en de nieuwe kaders voor Bouwplan Kerkplein ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Dit is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van beide plannen.

Het Nieuwe Sint Jozef

Het huidige St Jozef is aan vervanging toe. Het gebouw is niet meer van deze tijd. Daarom werkt eigenaar Woningstichting Nijkerk (WSN) in overleg met de gemeente en de toekomstige gebruikers aan een nieuw Sint Jozef. In juni 2023 stelde de gemeenteraad hiervoor al de kaders vast. Het ontwerp bestemmingsplan lag eind vorig jaar ter inzage. De 5 zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt een nieuw gebouw mogelijk aan de Torenstraat. De gemeenteraad besloot vorig jaar juni dat parkeren voor Het Nieuwe St. Jozef in de plannen voor het Kerkplein mee kon. Daardoor kon het Bouwplan Kerkplein alsnog door.

 

Bouwplan Kerkplein iets aangepast

De gemeente wil heel graag de lege plek aan het Kerkplein zo snel mogelijk ontwikkelen. Het voorstel voor dit bouwplan is iets aangepast. De historische uitstraling van het originele ontwerp blijft, maar het aantal woningen is verhoogd van 99 naar 106. Verder komen er iets meer koopwoningen om het plan financieel haalbaar te maken. Een deel van de sociale huurwoningen gaat naar de ontwikkeling Doornsteeg Fase 3. Er komen behalve parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen ook 80 parkeerplaatsen voor Het Nieuwe Sint Jozef onder Bouwplan Kerkplein. De parkeergarage krijgt daarom een extra in- en uitgang voor voetgangers aan de Holkerstraat. Het aangepaste plan is nu ook aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Vervolgproces

Als de raad akkoord is met het bestemmingsplan Het Nieuwe Sint Jozef en de antwoorden op de zienswijzen, dan worden de stukken zes weken ter inzage gelegd. Als niemand in beroep gaat, is het bestemmingsplan daarna definitief. In dat geval kunnen de werkzaamheden voor het Nieuwe Sint Jozef in 2025 starten.

 

Verkoop woningen

Keurt de gemeenteraad de nieuwe kaders voor Bouwplan Kerkplein goed, dan kan het college van B&W het uitwerkingsplan vaststellen. Zodra dat gebeurt, kan de verkoop van de woningen starten. Als dat voor de zomer lukt, er verder geen vertraging is bij de afspraken en procedures én er geen bezwaren of beroepen zijn, zou de bouw van Kerkplein begin 2025 kunnen starten. Wethouder Esther Heutink-Wenderich: “Ik ben enorm blij ben dat alle inspanningen van iedereen van de afgelopen tijd ertoe geleid hebben dat we deze voorstellen nu kunnen voorleggen aan de gemeenteraad”. Meer informatie over Het Nieuwe Sint Jozef vindt u op de website van WSN: https://www.wsn.nl/projecten/in-ontwikkeling-het-nieuwe-sint-jozef/. Over Bouwplan Kerkplein staat meer informatie op de website www.wonenbijdetoren.nl van Smink en Van Wijnen. Foto Kees van den Heuvel