De kans is groot dat kindcentrum Het Baken aan de Nijkerkse Groenestraat per 1 maart 2021 tijdelijk verhuist naar de nieuwe basisschool in Doornsteeg. De groepen 1 tot en met 4 blijven dan gehuisvest op de huidige schoollocatie en de bovenbouw (groepen 5 tot en met 8) verkast naar Nijkerks nieuwste woonwijk. Het Baken kampt met een groot tekort aan lokalen. Thans heeft de school de beschikking over zes lokalen, een noodunit buiten en een lokaal in de Venepoort aan de overkant van de school. De basisschool gaat echter nog forser groeien en moet rekening houden met tien groepen.

Er is geen mogelijkheid om te verhuizen naar de noodlokalen aan de Bizetlaan en de optie Doornsteeg is door de gemeente Nijkerk aangedragen. Het gebruik van dit schoolgebouw is tijdelijk. Uiteindelijk hoopt Het Baken op extra nieuwbouw op de huidige locatie aan de Groenestraat als verzorgingscentrum Sint Jozef over een aantal jaren een nieuwe bestemming krijgt (herlocatie) en meer ruimte vrijkomt voor de bouw van lokalen voor het Baken. Er volgt nog een informatiebijeenkomst voor de ouders na de zomervakantie.

Bron Kees van den Heuvel