De heer Pieter den Besten gaat aan de slag als informateur in Nijkerk. Hij zal advies uitbrengen over de mogelijkheden voor de vorming van een coalitie. Daarvoor zal hij gesprekken voeren met alle fracties in de gemeenteraad. 

De heer Den Besten was van juni 2009 tot mei 2014 wethouder in de gemeente Harderwijk. Voorafgaand hieraan was hij vanaf 1994 gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA. Momenteel is hij voorzitter van de Rekenkamercommissie van de gemeente Smallingerland.

Afgelopen zaterdag was er een openbare bijeenkomst waarin het vervolg na de verkiezingen is verkend. Daaruit kwam naar voren dat alle fracties als eerste stap de benoeming van een informateur wensen. Matthias Blankesteijn heeft, als voorzitter van de grootste fractie in de raad, vervolgens een informateur voorgedragen. De fracties ondersteunen de keuze voor de heer Den Besten als informateur. Hij heeft brede bestuurlijke ervaring en is onafhankelijk ten opzichte van de gemeente Nijkerk.

De informateur is gevraagd zo mogelijk binnen drie weken een onderbouwd advies uit te brengen. Dit advies zal worden uitgebracht en besproken in een openbare bijeenkomst.