In Nijkerk is de petitie opgesteld ‘Stop windturbines in woonwijk Corlaer Nijkerk’.  Volgens de indiener Didier Horstman is wethouder Windhouwer van de gemeente Nijkerk vastberaden windturbines te plaatsen in woonwijk Corlear, waar geluidshinder en extra fijnstof volgens hem reeds een feit zijn. ,,Andere locaties zijn er, maar worden evenals burgerparticipatie, geluidshinder, slagschaduw, gezondheidsrisico’s en onafhankelijk onderzoek weggemoffeld.”

De petitie luidt als volgt (https://tegenwindnijkerk.petities.nl):
Wij, bewoners die streven naar een leefbare woonomgeving zonder gezondheidsrisico’s

 

constateren
Alle bewoners en betrokkenen streven naar een leefbare woonomgeving zonder verslechtering van de reeds aanwezige geluidshinder en luchtkwaliteit.
Slagschaduw, laag frequent geluid, gezondheidsschade, lichtflitsen en verdere luchtverontreiniging zijn obstakels.
Windturbines ja, maar hoeven niet in de woonwijk.
De aangewezen locatie kan middels “zon op wal”, zorgen voor geluidshinderbeperking en energie. Spaar landbouwgrond!
Er is een alternatieve locatie.
en verzoeken
Stop windturbines in de woonwijk
Stop vergroting van de geluidshinder
Stop verslechtering van de luchtkwaliteit
Stop waardedaling van woningen
Stop het risico van gezondheidsklachten
Stop slagschaduw in uw woonkamer

Bron Kees van den Heuvel