Eind oktober werd bekend dat na een geslaagde aanbestedingsprocedure Optisport de nieuwe exploitant is voor het zwembad en de binnensportaccommodaties in de gemeente Nijkerk. Daarmee is Optisport per 1 januari 2018 de nieuwe werkgever van het personeel van de huidige twee zwembaden en enkele sporthallen. In een informatiebijeenkomst hebben de medewerkers kennisgemaakt met hun nieuwe werkgever. Vertegenwoordigers van Optisport gaven informatie over de visie, de manier van werken en hoe belangrijk zij de medewerkers vinden. Daarna konden de personeelsleden vragen stellen. Vanaf 2019 vallen ook de rest van de sporthallen onder Optisport; voor deze accommodaties geldt nog een contract met de huidige exploitant, dat tot 1 januari 2019 loopt

Landelijk veel ervaring

Uit de presentatie van Optisport bleek dat zij landelijk veel ervaring met het exploiteren van sportzalen en zwembaden heeft. De vertegenwoordigers van Optisport lieten op verschillende momenten weten dat zij het belangrijk vinden dat de personeelsleden een goede overgang naar de nieuwe organisatie ervaren. Zij willen daarom graag het personeel meenemen in de wijze waarop zij dit aanpakken. Optisport gaf ook het belang van enthousiaste medewerkers aan en dat zij wil bijdragen aan dat enthousiasme. Een afvaardiging van Optisport gaat nog voor de jaarwisseling opnieuw met de medewerkers (persoonlijk) in gesprek. De nieuwe exploitant zal zichzelf ook introduceren bij de verenigingen en andere partners zoals scholen. Huidige exploitant SRO biedt hier maximaal de ruimte voor en heeft aangegeven er ook alles aan te doen om de overgang naar hun opvolgers soepel te laten verlopen.

De bezoekers van de sportaccommodaties en inwoners van Nijkerk merken op 1 januari 2018 waarschijnlijk nog niet direct iets van ‘de nieuwe exploitant’. De locaties, tarieven en de programmering zijn dan nog gelijk aan de huidige situatie.