U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst op Donderdagmiddag 14 maart 2019 in de zaal van het gebouw “De Stoutenborgh “ aan de Sportweg, aanvang 14.30 uur, zaal open vanaf 14.00 uur. Onze plaatsgenoot de heer Wim Brandsma komt deze middag naar ons toe voor een lezing / presentatie over het onderwerp: Lepra een gevreesde Bijbelse ziekte? Hij zal proberen een antwoord te geven met betrekking tot de Bijbel over lepra / melaatsheid. Vanaf 1973 raakte de heer Brandsma betrokken bij de leprazorg en hebben als gezin in de volgende landen gewerkt: Oeganda, Ethiopië, de Verenigde Staten, India en Nepal. U wordt hartelijk uitgenodigd voor deze middag, aspirant leden en belangstellenden zijn van harte welkom