Optisport is per 1 januari de nieuwe exploitant van het zwembad aan de Amersfoortseweg en de binnensportaccommodaties in de gemeente Nijkerk. Tot de oplevering van het nieuwe zwembad neemt zij ook de exploitatie van de huidige twee zwembaden voor haar rekening. Na een zorgvuldige en geslaagde aanbestedingsprocedure kwam Optisport zowel op het criterium ‘kwaliteit’ als op de prijs als beste uit de bus. Wethouder Nadya Aboyaakoub: “Wij zijn blij met deze professionele partij, die  blijk geeft van een actieve houding en ideeën om sporten, bewegen en gezondheid in de gemeente verder te ontwikkelen. Ook heeft Optisport het communiceren met gebruikers hoog in het vaandel staan. Dat vinden wij als college van b en w belangrijk.” 

Vanaf juli dit jaar heeft de gemeente Nijkerk voor het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad en de binnensportaccommodaties een Europese openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. Het doel was een marktpartij te contracteren die, binnen de gestelde kaders, de exploitatie van het nieuwe zwembad en de sportaccommodaties in Nijkerk risicodragend uitvoert voor een periode van tien jaar. Op 22 september hebben drie partijen een aanbieding gedaan voor de exploitatie. Deze zijn beoordeeld op de kwaliteit van hun bedrijfsplan en op de  financiële aanbieding. Optisport Exploitaties B.V. uit Tilburg behaalde de hoogste score op zowel de kwaliteit als de prijs. Zonder bezwaren van de andere kandidaten is de opdracht definitief aan Optisport gegund.

Optisport

Optisport heeft al 23 jaar ervaring in het exploiteren en beheren van zwembaden en sportaccom-modaties. Dit bedrijf exploiteert circa 350 accommodaties in Nederland en België. In de omgeving van Nijkerk zijn dit bijvoorbeeld diverse sportaccommodaties in Voorthuizen en Barneveld. De aanbieding van Optisport onderscheidt zich onder meer door het ruime openstellingsrooster en de wijze waarop zij activiteiten in en voor Nijkerk wil ontplooien. Ook ziet zij het belang van een goede  communicatie met de gebruikers. Optisport start de exploitatie per 1 januari 2018 met de zwembaden en de sporthallen Ridderspoor en de Slag.  Vanaf 1 januari 2019 worden daar de sporthallen Strijland, Watergoor, Corlaer en de Baggelaar aan toegevoegd.

Communicatie
Optisport wordt de nieuwe werkgever van  de personeelsleden van de huidige twee zwembaden, De Slag en Bad Bloemendal. Op korte termijn gaan de gesprekken tussen het personeel en de nieuwe exploitant van start. Daarna worden de plannen met betrekking tot de exploitatie van het zwembad en de binnensportaccommodaties aan betrokkenen, zoals verenigingen, toegelicht.