Een leerling van het Corlaer College is positief getest op COVID-19, oftewel het coronavirus. Dat meldt de directie maandag 14 september aan de ouders van de leerlingen. Het betreft een leerling van de afdeling havo/atheneum. Deze leerling is vanaf dinsdag 8 september niet meer op school geweest en heeft zich laten testen. Momenteel zit de leerling thuis in quarantaine. Vorige week betrof het een leerling van het VMBO die besmet raakte.
De GGD start een contactonderzoek. Het contactonderzoek bij jongeren tot 18 jaar ziet er anders uit dan bij volwassenen, omdat jongeren geen anderhalve meter afstand tot elkaar hoeven te houden. De GGD maakt onderscheid tussen contacten waarbij geen anderhalve meter afstand werd gehouden (categorie 3-contacten) en contacten waarbij er intensief en frequent contact met elkaar was (categorie 2-contacten). Klasgenoten, docenten en andere leerlingen die geen anderhalve meter afstand tot deze leerling hebben gehouden, vallen onder de categorie-3 contacten. Zij hoeven volgens de GGD niet thuis te blijven, worden niet actief gemonitord, en hoeven niet door de GGD individueel geregistreerd te worden. De GGD neemt contact op met de personen die frequent en intensief contact hebben gehad met de leerling in de besmettelijke periode (dit zijn de categorie 2-contacten).

Extra maatregelen op school zijn volgens de GGD niet nodig. Het gebruik van mondkapjes bij het lopen in de gangen blijft verplicht. Ook wijst de school de leerlingen extra op de algemene richtlijnen van het RIVM.