De drie Veense kerken hopen zondag 19 september aanstaande weer een openlucht dienst te vieren. Het thema van deze dienst is ‘De kracht van Gods liefde’. De dienst start om 15.00u en vindt plaats op het plein voor ‘t Veense Hart. Er is live-muziek en ds van der Sluijs (Hervormde Kerk) en ds Visser (Gereformeerde Kerk) hopen voor te gaan in deze dienst.Vergeet niet je eigen stoel mee te nemen! Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.