Heel eerlijk, ik heb niet gecontroleerd of de deur echt op slot zat. Als dat zo was, had heus een andere ouder dat wel ontdekt. En bovendien werd me verteld dat er een e-mail over was rondgegaan. Een e-mail die ons overigens niet heeft bereikt, maar dat terzijde. Feit is dat de tribune bij het Jaap van der Krol Bad helemaal leeg was, omdat de deur vergrendeld was. Zwemlessen ondervinden voortaan geen hinder meer van het ongevraagde commentaar van ouders die het vanaf een verdieping hoger altijd beter weten. Hoewel het natuurlijk niet zo staat omschreven in de e-mail, die ik inmiddels wel gelezen heb. Daar is “vooral om rust te creëren bij de zwemlessen” de simpele verklaring. En dat heeft ook toegevoegde waarde voor ouders en kinderen, want Optisport belooft dat “de lessen effectiever zijn en de kinderen meer oppikken en minder afgeleid zijn”.

Ik ben niet vaak bij de zwemlessen van onze dochter aanwezig, maar ik hoor wel eens verhalen. En die zijn niet mals. Over ouders die al hun irritaties en frustraties over de badjuf ten overstaan van de hele tribune uitkotsen of die zomaar de zwemles onderbreken om de badjuf met veel gebaren op haar lazer te geven. Situaties die behalve veel onrust ook sterke gevoelens van plaatsvervangende schaamte opleveren. En die ook iets teweeg brengen aan de andere kant van de lijn. Deze zomer sprak ik een badjuf die liet weten wel eens van zich af te hebben gebeten met iets als “Weet jij zo goed hoe het moet? Wil jij de les komen geven dan?”  

Wij, ouders, zijn soms zó betrokken bij ons kroost dat niets goed genoeg voor hen is. We willen graag ervaren dat onze kinderen écht gezien worden en geloven pas dat dat zo is als de instructeur precies ziet wat wij zien: de nieuwe Pieter of Ranomi, waarschijnlijk. Ga er maar aan staan om onder toeziend oog van goedgebekte (of domweg brutale) bemoeials iets bij te brengen aan al die spartelende oogappeltjes. Ik benijd de zweminstructeurs niet en begrijp het besluit dus wel.

Toch is het jammer dat het nodig is, zeker voor de ouders die zich altijd heel goed in weten te houden (ook al vinden we er allemaal wel iets van). Gelukkig zijn er kijklessen, waarbij we zelfs aan de badrand mogen verschijnen om te kijken en te vragen. Want dat moet je de instructeurs nageven: de maatregel betekent niet dat zij ineens doof zijn voor alle commentaren. Daarvoor lijkt best ruimte te blijven bestaan. Alleen niet meer tijdens de les.

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk