In het voormalige Euretco-gebouw in Hoevelaken worden – zo zijn de plannen – circa 350 asielzoekers gehuisvest. Het Euretco-gebouw fungeert daarmee als noodopvang voor ongeveer 2,5 jaar. Ongeveer 600 huishoudens in Hoevelaken zijn per brief op de hoogte gebracht en er volgen nog informatiemomenten tussen 12 en 14 juni. Maar waarom is niet het hele dorp geïnformeerd? Diverse fracties hebben hierover aan de bel getrokken tijdens een extra raadsvergadering op 23 mei. Raadslid Peter Collignon (De Lokale Partij) is niet te spreken over de wijze van communiceren. ,,In het coalitieakkoord wordt bij lokaal bestuur gesproken over ‘Wij betrekken onze inwoners zo vroeg mogelijk bij het maken van plannen. Wij zijn duidelijk waarover inwoners wel en niet kunnen meepraten. Openheid vinden we belangrijk. Wij leggen uit wat we doen.’ Kan het college aangeven hoe deze overvalstactiek past binnen de kaders van het coalitieakkoord? Het college geeft aan dat de doelstelling is dat het azc gedragen worden door de gemeenschap. Hoe denkt u op deze manier het draagvlak te bereiken?’’ Ook al mochten er alleen vragen worden gesteld, meent Collignon dat er ook eerst een veiligheidsplan moet liggen, voordat de gemeenteraad een eindoordeel kan geven.

Burgemeester Renkema stelt dat er flink veel aandacht is geschonken aan de komst van een noodopvang in het voormalige Euretco-gebouw. Dat er niettemin een flinke tijdspanne zit tussen het moment van bekendmaken en de vervolggesprekken met bewoners en belanghebbenden heeft volgens de burgemeester onder meer te maken met het organiseren van de avondvierdaagse. Iedereen moet immers in staat kunnen worden gesteld om de informatieavonden te bezoeken. En mochten mensen niet binnen de straal vallen waarin ze een brief hebben ontvangen, dan kunnen ze zich later alsnog melden bij de gemeente. Er is verder een persbericht uit laten gaan, er staat duidelijke informatie op de website en er is ook aandacht voor in de Stad nijkerk. Alle zorgpunten worden aangehoord, maar ook vindt een inventarisatie plaats van vrijwilligers die willen meehelpen om de asielzoekers te helpen (meedoenbalie). Er zijn verder gesprekken met scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en de politie krijgt een eigen post. Verder ligt er een klankbordgroep in het verschiet die regelmatig verslag uitbrengt en dat wordt teruggekoppeld richting de gemeenteraad.

Bron Kees van den Heuvel