Op 18 februari 1921 is de Eben Haezerschool aan de Spoorstraat in Nijkerk geopend. De Nijkerkers noemden het al gauw de Poppeschool. Destijds liep de Kwade Beek voor de school langs, de bocht om langs de Molenweg en naar het Van Reenenpark, dat bereikt kon worden via de brug. Later is de Beek verlegd, zodat die rechtstreeks vanaf de Spoorstraat het Van Reenenpark kruist.

Na de sluiting van de school in 1995 heeft het gebouw wel 10 jaar leeg gestaan. Het gebouw is toen aangekocht en het mocht verbouwd worden naar 4 woningen. Het moest wel zo gebeuren dat de school haar monumentale status kon blijven behouden De muren zijn blijven staan. Kozijnen zijn vervangen en binnen is het gesloopt en zijn er 4 woningen van gemaakt.

Donderdag 18 februari 2021 was het 100 jaar geleden dat het schoolgebouw geopend werd. De bewoners die er nu wonen hebben een mooi doek ontworpen en laten maken. Het hangt nu boven de hoofdingang. Zaterdag 20 februari is dat met de bewoners en volgens de regels van het RIVM buiten gevierd met een kop koffie en gebak. Verderop in het jaar als alles weer kan wordt het misschien nog een keer gevierd in het bijzijn van de Burgemeester en genodigden.

Bron en Foto’s: Archief Harry Koelewijn