De Raad voor Cultuur wil dat gemeenten wettelijk verplicht worden om een goede, openbare bibliotheek te hebben. ‘Dit advies is mij uit het hart gegrepen’, zegt Roel Zuidhof, directeur van de openbare bibliotheek in Nijkerk, in het Nederlands Dagblad. ‘Er is te veel gesneden in de financiën van bibliotheken en er zijn te veel vestigingen gesloten.’

‘In Nijkerk groeit de de bibliotheek tegen de verdrukking in’, vertelt Roel Zuidhof, directeur van de openbare bibliotheek in Nijkerk. ‘De gemeente heeft hier ook flink bezuinigd. We hebben te maken gehad met bijna 25 procent bezuiniging. Dat proberen we in te lopen. In Nijkerkerveen hebben we in januari een derde, nieuwe vestiging geopend. Daar hebben we twaalf jaar hard aan gewerkt. Dat we de vestiging hebben kunnen openen, is ook te danken aan de Asscher-gelden. Dankzij een motie van Lodewijk Asscher (PvdA) uit 2017 hebben twaalf gemeenten financiële steun gekregen om een dorpsbibliotheek te openen of er één te behouden. Per gemeente gaat het om 225.000 euro over drie jaar. We zijn er blij mee, maar er moet ook structureel meer geld naar de bibliotheken. Rijk en gemeenten moeten investeren in de bibliotheek, omdat die het leven van de inwoners verrijkt.’

‘Een bibliotheek is niet meer alleen een plek waar je boeken leent. Het is een soort buurthuis of huiskamer, waar mensen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zomaar kunnen binnenlopen. Je kunt er een kop koffie drinken, een broodje bestellen, een krantje lezen of kletsen aan de stamtafel. Je kunt naar het filmcafé gaan of naar een mooie lezing. Er worden ook computercursussen gegeven en je kunt hulp krijgen bij de belastingaangifte. Veel mensen vinden er een rustige plek om te studeren of te werken. Wij hebben onlangs een themamaand over rouw en verlies gehad. Daar kwamen honderden mensen op af. Wij hebben zelf onderzoek gedaan naar de maatschappelijke impact van de bibliotheek. 15 tot 20 procent van onze bezoekers blijkt zich dankzij de bibliotheek minder eenzaam te voelen.

Foto Kees van den Heuvel