In de week van 10 juni (week 24) start Timmer GWW uit Nijkerk met het bouwrijp maken van de grond voor Nijkerkerveen Deelplan 3. Het bouwrijp maken duurt waarschijnlijk tot eind 2024. In de tussentijd worden ter voorbereiding veel verschillende werkzaamheden verricht. Er worden bijvoorbeeld bouwwegen aangelegd. gebeuren er een heleboel werkzaamheden. Eerst worden de bouwwegen aangelegd. Daarna staat het graven van de watergangen op de planning. Ook wordt in deze periode de riolering en water, stroom en glasvezel aangelegd. Deelplan 3 is de toekomstige nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Nijkerkerveen. Daar komen ongeveer 350 woningen. Een deel ervan is speciaal bedoeld voor starters en senioren. De bouw van de eerste woningen start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2025.