In zijn algemeenheid kijkt de gemeente Nijkerk met tevredenheid terug op de start van het schooljaar en de eerste ervaringen in de samenwerking met Munckhof Taxi voor het leerlingenvervoer. Na een succesvolle introductie wordt de komende tijd verder gewerkt aan het uitvoeren van het contract. Na grote klachten over het leerlingenvervoer werd Munckhof Taxi sinds april het vervoer gegund van leerlingen in Nijkerk. Ondertussen was afgesproken dat Munckhof het bedrijf Noot Personenvervoer deels als onderaanneming mocht zetten. Voorwaarde is natuurlijk dat alle
bestekeisen ook voor Noot gelden.
Van de circa 250 leerlingen, die een vergoeding leerlingenvervoer krijgen, maakten zo’n 170 leerlingen gebruik van het gecontracteerde vervoer. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding is het schooljaar 2020-2021 voor wat betreft het leerlingenvervoer voor deze leerlingen goed en soepel gestart. De eerste weken van het schooljaar heeft de gemeente Nijkerk, zoals gebruikelijk, wel nog vragen en wijzigingen van ouders gekregen. Deze hadden o.a. betrekking op:
– Gewijzigde schooltijden in verband met wisselende lesroosters. Dit valt niet onder het leerlingenvervoer aangezien daarin de tijden uit het schoolplan worden gevolgd, maar omdat het vaak een complete rit is, die met deze gewijzigde schooltijden te maken heeft, kan het vervoer hier toch wél op worden aangesloten.
– Een klein aantal ouders heeft ondanks het herhaalde aanbod van de gemeente hierover, geen aanvraag leerlingenvervoer ingediend, maar ging er wél van uit, dat voor hen vervoer was geregeld. Dit kan echter pas worden ingezet als er een aanvraag is gedaan en uit  onderzoek blijkt, dat er recht is op leerlingenvervoer. Met al deze ouders is inmiddels contact geweest.
– Een aantal ouders moest wennen aan de mogelijkheid, dat zij bij ziekte van hun kind dit kunnen melden in de app of op de website van Munckhof. Deze ouders worden nogmaals door Munckhof
geïnformeerd.

De inmiddels opgedane ervaring met het rechtstreekse contract met Munckhof is dat – ten opzichte van de vorige aanbesteding waarbij het leerlingenvervoer met alle gemeenten uit de regio FoodValley werd georganiseerd – de lijnen veel korter zijn, waardoor er makkelijker en sneller met hen te schakelen is bij vragen en/of klachten.