De gemeente Nijkerk krijgt er tot het jaar 2024 elk jaar een half miljoen euro bij uit het Gemeentefonds. Dat blijkt uit de mei-circulaire van de rijksoverheid. Die ontwikkelingen zijn het gevolg van het algemene verhoging van de rijksgelden, het BTW-compensatiefonds en de bijstelling van de maatstaven zoals het aantal inwoners en woningen. Overigens moet erbij vermeld worden dat de cijfers nog voorlopig zijn. Er wordt daarnaast rekening gehouden met lagere uitgaven voor de integratieuitkering Voogdij/18+ en voor de in- en uitvoering van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli 2021 heeft het Rijk voorts budget aan het Gemeentefonds toegevoegd. Ten aanzien van het dak- en thuisloosheid wil het kabinet dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Hiervoor krijgt elke gemeente budget. De gemeente Nijkerk wil het geld voor deze taak reserveren en de taak uitvoeren in samenwerking met de regio Amersfoort.

Kees van den Heuvel