De gemeente Nijkerk wil passende en betaalbare woningen bieden voor al haar inwoners. De druk op de woningmarkt is groot. De nieuwe Woonvisie 2020+, waar de gemeenteraad eind maart een besluit over neemt, zoomt in op dit onderwerp. Er moeten meer woningen komen voor starters en senioren. Daarnaast vindt het college van b en w het belangrijk dat er meer koopwoningen komen tussen €200.000,- en €325.000,- (het ‘middensegment’).  

Wethouder Dijksterhuis:” De vraag naar nieuwe woningen blijft onverminderd groot. Daarom willen we ook de komende jaren nieuwe woningen blijven bouwen. Hierbij zijn de wensen en behoefte van onze eigen inwoners nadrukkelijk het uitgangspunt. In deze woonvisie is er zowel aandacht voor sociale huurwoningen, als voor betaalbare woningen in de koopsector. We hebben het dan over woningen tussen de €200.000,- en €325.000,-.  We maken hierover duidelijke afspraken met de woningbouwontwikkelaars die actief zijn in de gemeente. Daarnaast besteden we in de Woonvisie veel aandacht aan het vergroten van het woningaanbod voor ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Op die manier kunnen deze mensen langer thuis blijven wonen. Ik ben er van overtuigd dat deze maatregelen gaan helpen om een aantrekkelijke woongemeente te blijven voor al onze inwoners.”

Veranderende woningmarkt

Sinds de vaststelling van de vorige woonvisie (Woonvisie 2015+)  zijn er veel ontwikkelingen geweest op de woningmarkt. Zo is de druk op de woningmarkt flink toegenomen en zijn woningprijzen gestegen. Hierdoor hebben sommige huishoudens moeite om geschikte woonruimte te vinden. Om in te kunnen spelen op de veranderende woningmarkt heeft het college een nieuwe woonvisie opgesteld. 

Andere onderwerpen in de woonvisie

Naast betaalbaarheid besteedt de woonvisie ook aandacht aan andere onderwerpen. Zo wil het college alternatieve en flexibele woonvormen stimuleren en is ook de verduurzaming van de woningvoorraad een belangrijk thema.