De gemeente Nijkerk doet voorlopig niets met kernenergie binnen haar gemeentegrens. Dat is gemeld aan de provincie Gelderland naar aanleiding van de motie Dijkhof. Wethouder Harke Dijksterhuis: ‘De gemeente Nijkerk heeft aangegeven dat we het goed vinden dat op landelijk niveau wordt nagedacht over kernenergie, maar dat wij (de gemeente) op dit moment geen plannen hebben om iets met kernenergie te doen. Het is ook niet echt aan de orde zolang er niet op landelijk niveau hierover een uitspraak is gedaan.’ Klaas Dijkhof diende enige tijd geleden een motie in in de Tweede Kamer waarin de vraag werd gesteld waar eventueel kernenergie-installaties kunnen worden gevestigd. Die vraag is uitgezet bij diverse provincies en gemeenten. De gemeente Nijkerk heeft twee jaar geleden een routekaart uitgezet naar een energieneutrale gemeente in 2050 en daarin is kernenergie niet opgenomen als onderdeel van de langere termijnprogramma. ‘Op dit moment zit het niet in ons beleid,’ aldus Dijksterhuis. ‘Er zijn geen aanknopingspunten om er iets mee te doen.’ Nijkerk doet mee met de Regionale Energie Strategie in Regio Foodvalley (RES). In het huidige RES bod wordt kernenergie genoemd als één van vele mogelijke alternatieve energiebronnen, naast zonne- en windenergie, met als boodschap dat dergelijke bronnen onderhevig zijn aan innovatie en afhankelijk daarvan in de toekomst mogelijk een rol kunnen gaan spelen. In Nijkerk wordt het beleid in tranches uitgevoerd en indien nodig herzien, zodat innovatie en ontwikkeling meegenomen kan worden.

Kees van den Heuvel