Zoals de Veense Courant al eerder meldde, opent het nieuwe gemeentehuis van Nijkerk in het voormalige Rabobankgebouw op 5 augustus. Dit staat nog los van de data voor de officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis heeft een totaal krediet van € 10,8 miljoen. Onlangs is bekend geworden dat een zogeheten Dumava-subsidie definitief is toegekend. Het hieraan verbonden bedrag is € 150.000. De werkzaamheden waarvoor de subsidie is aangevraagd, voortvloeiend uit de opdracht om van het gas af te gaan, zijn grotendeels al uitgevoerd. Intern wordt de laatste hand gelegd aan het voorstel voor hoe om te gaan met de vrijgekomen ruimte van de Rabobank per 1 augustus 2024. Foto Kees van den Heuvel