Ingaande het schooljaar 2020-2021 zal het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. Vanaf dat moment gaat de gemeente Nijkerk het leerlingenvervoer niet meer vanuit Regio Foodvalley, maar samen met de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude organiseren. Uitgangspunt bij de nieuwe aanbesteding is het belang van de kinderen. Kinderen moeten goed, op tijd en veilig van en naar school vervoerd worden. 

Aanleiding voor de nieuwe aanbesteding is dat gemeenten niet tevreden zijn over de huidige organisatie binnen Regio Foodvalley. Er zijn de afgelopen jaren veel problemen geweest. Die problemen zijn nu opgelost. Het leerlingenvervoer verloopt over het algemeen goed, maar wel tegen hogere kosten dan destijds voorzien. Ook bleek de voorgenomen organisatie binnen Foodvalley niet de gewenste efficiëntie voordelen op te leveren. Zo bleek het niet mogelijk de lege terugritten van het leerlingenvervoer in te zetten voor bijvoorbeeld vervoer van mindervalide ouderen. 

Samenwerking tussen Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude blijkt na onderzoek de beste oplossing om goed, efficiënt en betaalbaar leerlingenvervoer te organiseren.  

Wethouder Harke Dijksterhuis: “Leerlingen en ouders mogen van ons verwachten dat we het leerlingenvervoer goed organiseren. We stellen stevige eisen aan de kwaliteit van het vervoer. Denk daarbij aan de reistijd, de dienstverlening en deskundigheid van de chauffeur en de eis dat leerlingen een vaste chauffeur krijgen. We horen ook van ouders dat zij dit belangrijk vinden. We behouden daarbij wat goed gaat in het huidige leerlingenvervoer.  

In de praktijk zullen leerlingen en ouders over het algemeen weinig merken van wat wij achter de schermen anders organiseren. Vanzelfsprekend worden de ouders bij de uitwerking betrokken en op tijd geïnformeerd over eventuele nieuwe contactgegevens. De aanvraagprocedure blijft hetzelfde.”