Ten westen van de huidige parkeergarage Bonte Koe in Nijkerk is gestart met de aanbouw van de parkeervoorziening. Er komen zodoende 52 parkeerplaatsen bij. Dat is mogelijk geworden via een grondruil.  “De bereikbaarheid én de aantrekkelijkheid van de binnenstad van Nijkerk krijgt met deze uitbreiding een impuls. De looproute van deze parkeergarage naar de binnenstad wordt begeleid met groen. Hiermee wordt het nog aantrekkelijker voor bezoekers van de binnenstad om hier te parkeren”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

In overleg met omwonenden is reeds een aantal keuzes gemaakt om de aanrijroute voor deze parkeergarage te verbeteren. Het gaat hierbij om de verbinding tussen de Vrijheidslaan en De Bonte Koe. Daar wordt nu voorgesteld om aan één kant een laad- en losplaats te realiseren en aan de kant van de Action meer fietsvoorzieningen te maken met een goed trottoir. Dit geeft een rustiger verkeersbeeld op de aanrijroute naar De Bonte Koe en wordt daarmee veiliger én biedt meer kwaliteit in de openbare ruimte op deze locatie.

De toegenomen parkeercapaciteit in De Bonte Koe maakt het mogelijk het beleid van autoluw maken van het centrum verder inhoud te geven.

Foto en tekst Kees van den Heuvel