Op de voormalige plek van de scouting aan de Nautenaseweg 2 in Nijkerk komen 8 vrijstaande woningen en 4 appartementen. Op 15 oktober 2020 heeft de gemeenteraad heeft het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Hiermee is het plan onherroepelijk geworden. Bij recent aanvullend onderzoek is gebleken dat er in het plangebied eekhoorns zitten. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van deze herontwikkeling. “Het is van belang om hier op een duurzame en verantwoorde manier mee om te gaan”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan.

De komende maanden worden de eekhoorns door middel van diervriendelijke maatregelen naar het direct aansluitend gelegen groengebied gelokt. Dit gebied is ook onderdeel van het bestemmingsplan. Daar kunnen zij opnieuw nesten maken. Pas op het moment dat de huidige nesten niet meer gebruikt worden, wordt er gestart met het bouwrijp maken van het gebied.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Met de diervriendelijke maatregelen kan naar verwachting voldaan worden aan de voorwaarden van de ontheffing voor bestaande nesten van eekhoorns in het kader van de Wet natuurbescherming. De direct omwonenden rondom het plangebied worden hierover geïnformeerd. Gelijktijdig wordt de aanvraag van de ontheffing bij de provincie Gelderland in gang gezet.

Door deze onverwachte ontwikkeling wordt het bouw- en woonrijp maken en de verkoop van de kavels verplaatst naar het eind van 2021.