Vrijdag 17 maart is het nieuwe seizoen van de Moespluktuin Luxool weer van start gegaan. De tuin is een gezamenlijk initiatief van UVV Nijkerk en Aeres (V)MBO. “In de Moespluktuin Luxool is eenieder uit de gemeente Nijkerk welkom om als deelnemer te komen tuinieren”, zegt Gesina Noordewier, een van de initiatiefnemers van deze tuin. De tuin is 600 m2 groot en er worden groenten, fruit en bloemen op biologische wijze verbouwd. Als deelnemer aan de Moespluktuin werk je 1 à 2 vaste dagdelen in de week (dinsdagochtend en/of vrijdagochtend) in de tuin. Tijden worden in overleg afgesproken. Gereedschap is aanwezig en er is ook een werkschuur met een terras en zitje. De zelfgekweekte groenten en bloemen mogen door de deelnemers voor eigen gebruik worden meegenomen. De overgebleven producten worden via een verkoopkast aan de Luxoolseweg of tijdens de openingsuren verkocht.  De verkregen inkomsten worden weer gebruikt om zaden en plantjes voor het volgend seizoen in te kopen. Aan het begin van het seizoen wordt door de deelnemers in onderling overleg bepaald wat men wil gaan verbouwen. “De Moespluktuin kan overigens nog wel enkele deelnemers gebruiken”, zegt Dieke Buitink, mede-initiatiefnemer. “Om de tuin goed te kunnen blijven bewerken en onderhouden zijn meer mensen van harte welkom. Het is zonder meer een leuke en actieve bezigheid”. Belangstellenden kunnen zich melden bij UVV aan de Frieswijkstraat (www.uvv-nijkerk.nl, T 033-2460115) of direct een kijkje nemen op dinsdag-of vrijdagmorgen bij de Moespluktuin aan de Luxoolseweg. Foto Kees van den Heuvel