Donderdagmiddag 23 september gingen de leerlingen van de Ichthusschool in Nijkerk aan de slag met het project ‘Belangrijk! Of toch niet?’ In dit project gingen de kinderen muzikaal aan de slag met hun talenten. Bepaald moest worden aan de hand van de voorstelling wat nodig was voor het maken van een schilderij. Bij tips op het televisiescherm moesten ze een eigen geluid laten horen. Uiteindelijk kwam een compleet schilderij tevoorschijn en bleek dat iedereen een stuk talent in zich herbergt. Foto Kees van den Heuvel