Als je maar lang genoeg luistert. Dan vind je een manier om te geloven. Je kunt het probleem oplossen uit het verleden en daarna ga je schoonvegen zodat je weer kunt geloven in het heden en in de toekomst. Kunnen we niet beter ook op zoek gaan naar de oorsprong van het probleem? En ligt dat niet veel verder terug geworteld in onze maatschappij dan waar we ons nu op richten? We worden in gelijkheid geboren als mens. Geloof dan dat we in de oorsprong gelijk zijn. Wie, wat en waar je vandaan komt zou niet moeten uitmaken.

Waar je geboren wordt en het moment, maakt helaas het verschil. Ik kan een boek schrijven maar het wordt nooit zoveel gelezen als de bestaande boeken waarin mensen geloven. Ik geloof niet in boeken, al vind ik het leuk om te lezen mede omdat het mijn blik verruimd, omdat het leven meer is dan dat en geloof ik dat we allemaal hetzelfde bestaansrecht hebben en dat we allemaal een gelijke start verdienen en dat we ons verdere leven in gelijkheid zouden moeten kunnen doorbrengen. De kern van ons bestaan is niet te beschrijven, het is een gevoel. En als je maar lang genoeg luistert dan vind ook jij een manier om te geloven dat we allemaal gelijk zijn en we elkaar zo ook zouden moeten zien en elkaar ook zo moeten behandelen. Geef dat gevoel aan de kinderen mee en geef ze een reden om daarin te geloven vanaf hun geboorte en alleen dan kunnen we in de toekomst de veranderingen waarnemen. Als je maar lang genoeg luistert. Dan vind je een manier om te geloven.

Marja Willems