De A1 Mediagroep, de lokale omroep voor Nijkerk en Barneveld, mag de eerstkomende vijf jaar blijven uitzenden, ingaande 13 februari 2021. Dat adviseert het Commissariaat voor de Media aan het college van B&W die hiermee heeft ingestemd. De Stichting Omroep N is de enige partij die zich heeft gemeld bij het Commissariaat om in aanmerking te komen voor de aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode.  Het commissariaat stelt dat wordt voldaan aan de eisen van de Mediawet 2008. Hierbij zijn vier vragen gesteld:

  1. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?

  2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?

  3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?

  4. Is dit programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Op alle vier de vragen is positief geantwoord. Er is een programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) aanwezig die bestaat uit 5 personen die meer dan voldoende zijn ingebed in de gemeente Nijkerk. De samenstelling is zo dat het PBO kan worden ingezet als denktank om een zo representatief en gewenst mogelijk programma te produceren voor een breed publiek. Het PBO is samengesteld uit onafhankelijke mensen, die allen een goede verbinding hebben met de Nijkerkse samenleving wat de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid alleen maar ten goede komt.

Tekst en foto Kees van den Heuvel