De lokale omroep voor Nijkerk en Barneveld kan de komende vijf jaar blijven uitzenden. De gemeente Nijkerk geeft een positieve advisering richting het Commissariaat voor de Media. De Stichting streekomroep voor de Noord West Veluwe heeft bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) een aanvraag ingediend, ter verkrijging van een aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Stichting streekomroep voor de Noord West Veluwe is een stichting waar de huidige lokale publieke media-instellingen van de gemeenten Barneveld en Nijkerk, te weten de Barneveldse Omroep Stichting Aktief (hierna: BOSA) en Stichting Omroep N, in zijn opgegaan. De samenstelling van het programmabepalend orgaan (PBO) is beoordeeld als representatief. Het PBO dient een zodanige samenstelling te hebben, dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Na beoordeling blijkt dat het PBO hieraan voldoet. De gemeente heeft een bekostigingsplicht voor de lokale publieke media-instelling. De bekostiging betreft de vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van het media-aanbod en wel zodanig dat in een lokaal toereikend media-aanbod kan worden voorzien en de continuïteit van bekostiging is gewaarborgd. Er wordt hiervoor een bedrag voor de lokale omroep structureel in het gemeentefonds gestort. De subsidie aan de omroep staat structureel opgenomen in de gemeentebegroting.