Omdat er twaalf woningen worden gerealiseerd aan de weg Doornsteeg, dient het kruispunt bij tankstation De Nuul te worden aangepakt. De ontsluiting richting het kruispunt Holkerweg –
Doornsteeg wordt ruimer van opzet. De Doornsteeg verschuift in de omgeving van De Nuul iets in westelijke richting, zodat deze straat beter aansluit op de Holkerweg. Hierover zijn afspraken gemaakt met de initiatiefnemer van het bouwplan Hofstee (Smink Vastgoed) dat 52 woningen realiseert achter het tankstation. De initiatiefnemer heeft gronden aangekocht ten behoeve van deze reconstructie.

Kees van den Heuvel