Het CDA, PRO21 en de VVD zijn eruit. Met een redelijk globaal verkiezingsakkoord borduren zij voort op bestaand beleid en geven zij nog meer dimensie aan inclusiviteit, transparantie en participatie. Wethouders Harke, Wim (CU-SGP) en Nadya (PRO21) maken plaats voor nieuwkomers Esther (CDA) en Audrey (PRO21) en oude bekende René (CDA), Mariëlle (VVD) blijft op haar post. 

Het nieuwbakken college wil betaalbare woningen bijbouwen, doorstroom bevorderen en creatieve oplossingen vinden om te voorzien in de woningbehoefte. In een open, transparante bestuurscultuur wil de nieuwe coalitie samenwerken met inwoners, ondernemers en belanghebbenden in een Nijkerk dat inclusief en gastvrij is. Kortom, iedereen hoort erbij en kan meedoen. O ja, en de zorg is beschikbaar en betaalbaar voor inwoners, maar voorkomen is beter dan genezen. En we gaan verstandig verduurzamen.

Tot zover het verkooppraatje. Niet alles dicht willen regelen en inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen uitnodigen samen aan de slag te gaan is natuurlijk een mooi streven, zolang je beschikt over een goed kompas. Een duidelijke visie, een heldere strategie. Samen is goed, maar in de praktijk is niet alles onderhandelbaar. In het volledige regeerakkoord zie je sommige passages voorzichtig voorsorteren op mogelijke pijnpunten, zij het nog wat omfloerst: ‘Je kan geen woningen bijbouwen zonder aandacht te hebben voor het verkeer’ en ‘Soms halen we ergens groen weg om te bouwen. Dat kan soms niet anders’.

Waar het akkoord specifieke plekken benoemt als (zoek)locatie om te bouwen, blijkt het vooral te gaan om bestaande visies: ‘Tussen de nieuwe weg (?) en het spoor bij Slichtenhorst zien we kansen voor sportvoorzieningen en/of woningbouw (…) Zuidelijk van de nieuwe weg willen we geen woningen bouwen’. Dat blijkt te gaan over een gebied waar in de (concept)omgevingsvisie al over is gerept. Geen nieuws dus. Vragen die al langer boven de lokale markt hangen maar die pas op langere termijn echt gaan spelen, worden in het akkoord vooral onderzoekend omschreven: ‘We onderzoeken of Luxool na 2032 een geschikt gebied is voor woningbouw. Luxool lijkt hier een goede plek voor, vlakbij het openbaar vervoer en vlakbij het centrum. (…) Het onderzoek doen we graag in goed overleg met alle stakeholders, zoals de sportverenigingen. We vinden het belangrijk om snel met dit onderzoek te beginnen’.

Klinkt inderdaad als niet dichtgetimmerd en ook niet helemaal open. Of dit kompas voldoende richting geeft, moet in de praktijk blijken.

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk