Outlaw Motor Gangs, die bij rechtelijke uitspraak verboden zijn, mogen zich niet met uiterlijke kenmerken van die motorclub door Nijkerk op de openbare weg begeven. ‘Dus als men bepaalde hesjes aan heeft die gerelateerd zijn aan die bepaalde motorclub, dan pakken we dat af,’ aldus burgemeester Gerard Renkema. Uiterlijke kenmerken zoals tatoeages zijn overigens niet aan te pakken, want dat zou een inhoudelijke beperking opleveren van de vrijheid van meningsuiting en een beperking van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en dus in strijd met de Grondwet.