Het winkelgebied in Hoevelaken gaat begin 2021 op de schop. Er wordt een begin gemaakt met de aanpassing van de oversteek tussen de Wiekslag en de Brink. Ook het dokterspaadje en de oversteek bij de Kantemarsweg worden aangepakt. Begin oktober wordt het ontwerp van de herinrichting voorgelegd aan de inwoners. Er is getwijfeld aan het doorgaan van een inspraakmoment vanwege de Corona, maar besloten is dit toch te doen vanuit een grote zaalruimte. Dit kan alleen op afspraak. Aan de details van deze uitnodiging wordt nog gewerkt. De start van de herinrichting van de eerste fase is gepland in begin 2021. De herinrichting centrum Hoevelaken heeft tot doel:
1. Een bijdrage te leveren aan het verbeteren, verlevendigen en veiliger maken van het centrum Hoevelaken (met als doel een zo aantrekkelijk en compleet mogelijk centrum)
2. Uitdaging aan de ondernemers, winkeliers en vastgoedeigenaren om zelf een stap te zetten in de verbetering van hun panden

Oude archieffoto Kees van den Heuvel