Op 25 maart 2022 bestond de Christelijke Gemengde Zangvereniging “EXCELSIOR” 100 jaar
Opgericht 25 maart 1922 door een groepje vriendinnen in de Appelse molen in Nijkerk.
Er werd gerepeteerd in de school aan de Appelsestraat wat later een smederij is geworden.
 De eerste dirigent was Hendrik van de Beek die woonde aan de Slichtenhorsterweg in Nijkerk. 
Deze kon orgel spelen en had een prachtige stem, samen begonnen ze de psalmen ritmisch te zingen.


De vereniging groeide en onder leiding van dirigent Dhr. Polhoud uit Putten werd er deelgenomen aan concoursen in de regio, dit was dan gelijk een kooruitje voor de leden..
De eerste voorzitter van de Chr. Gem. Zangvereniging “Excelsior” was dhr. D. C. Bakkenes hoofd van de plaatselijke school in Appel.
Er werd gerepeteerd in het kerkje van Driedorp.

Door de corona perikelen staat het jubileumconcert geplant op 21 mei 2022 in de Fontein aan de Ds. Kuypersstraat 2 te Nijkerk.
Aanvang Jubileumconcert 19.30 uur zaal open 19.00 uur
Medewerking aan dit concert wordt verleent door de muziekgroep “The Musix” en dit alles onder leiding van onze bekwame en enthousiaste dirigent Ineke Bos-Strootman.
Toegang is gratis wel zal er een collecte gehouden worden, de opbrengst hiervan zal geschonken worden aan de Hospice in Nijkerk.
Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en verheugen ons er op u te mogen verwelkomen op deze bijzondere dag.