Wethouder Esther Heutink van de gemeente Nijkerk weerspreekt dat er onvoldoende informatie is verstrekt over de bouwplannen voor Nijkerkerveen-Zuid. Veel bezwaren kwamen binnen over het gebrek aan informatie en zelfs de gemeenteraad betwijfelt of het participatieproces goed is verlopen. Heutink herinnert eraan dat de eerste bijeenkomst al enkele jaren geleden werd belegd in de kantine van voetbalvereniging Veensche Boys en vanwege de coronaperiode zijn ook veel presentaties online geweest. Maar ze weigert toe te geven aan de teneur dat de ambtenaren de bewoners van Nijkerkerveen onvoldoende op de hoogte hebben gebracht. ‘Met sommige mensen is wel dertig keer gesproken,’ aldus de wethouder die op het gebied van de waterhuishouding nog best een extra informatiebijeenkomst wil beleggen. ,,Er is echt een wil bij de ambtenaren om te luisteren naar de mensen.’’  Raadslid Menno Aman (ChristenUnie/SGP) wijst op het ervaren van te weinig empathie, maar dat vindt de wethouder te ver gaan. ,,Empathie voor de 27 indieners van bezwaarschriften in Nijkerkerveen is er wel, maar het tonen ervan betekent niet dat je iedereen kunt geven wat hij of zij wil. Empathie tonen is wat anders dan zorgen dat het uitzicht van de bestaande omwonenden niet wordt belemmerd.’’ Het bouwen van 350 woningen zal zeker een inbreuk hebben op de privacy van de mensen, zo erkent de wethouder. ,,Er verandert echt wat, maar vrij uitzicht koop je niet.’’  Naast de vrees voor wateroverlast wordt nog gekeken naar de veiligheidsbeleving op de Laakweg en de noodzaak van het plaatsen van een grote afscherming ten aanzien van aanpalende bedrijven. De gemeenteraad beslist donderdag 21 september over de bouw van de woningen in Nijkerkerveen-Zuid. Tekst Kees van den Heuvel