Dinsdag 9 juli ondertekenden PCOB, gemeente Nijkerk, welzijnsorganisatie Sigma, Icare, woningstichting WSN en eerstelijns zorgverleners Stichting Gezondheidscentra Nijkerk een intentieverklaring.

Ze spreken af om zich gezamenlijk in te spannen voor het welbevinden van kwetsbare ouderen in Nijkerk.
De komende jaren staan 3 speerpunten op de agenda. Samenwerking, dementie en de overgang tussen thuis kunnen wonen en verblijven met zorg ( bijvoorbeeld in een verpleegtehuis) De intentieverklaring is belangrijk, odat het aantal ouderen de komende jaren sterk groeit.  

WAARDEVOL OUDER WORDEN

Wethouder Harke Dijksterhuis is blij met de intentieverklaring. De ondertekening van dit convenant is een mooi voorbeeld van samenwerking. Ik hoop dat het bundelen van krachten leidt tot een waardevol ouder worden.