In het jaar 2022 zijn er in de gemeente Nijkerk netto slechts 37 huurwoningen bijgekomen. Dat meldt de Huurdersbelangenorganisatie Nijkerk (HON). Volgens hen moet het een opgave zijn van de gemeente Nijkerk om ieder jaar minimaal 75 nieuwe huurwoningen te realiseren. Dat er zo weinig is gebouwd in de sociale huursector komt volgens de HON door een stapeling van hindernissen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  Naast de bouw van meer huurwoningen wil de Huurdersbelangenorganisatie Nijkerk dat de woonlasten worden beschermd en zonodig worden verlaagd. Ook moet de wachttijd op een huurwoning in de gemeente Nijkerk van 8,5 jaar naar 5 jaar. Foto Kees van den Heuvel