Het Plein in het centrum van Nijkerk is vanouds de plek waar handel wordt bedreven. Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en samen genieten op een van de terrassen. Ook is er ruimte voor de weekmarkt en een scala aan evenementen. Deze verschillende functies zijn als uitgangspunt genomen voor het nieuwe ontwerp. Wethouder Wim Oosterwijk: “Het  is nog steeds een moeilijke tijd voor ondernemers en andere gebruikers van het Plein. Juist met deze complete vernieuwing geven wij een impuls aan het centrum van Nijkerk. Dit is een belangrijke kwaliteitsvoorwaarde om (nog) meer levendigheid op het Plein in Nijkerk te krijgen.”

Eind 2020 is door de werkgroep openbare ruimte (onderdeel van Platform Binnenstad Nijkerk) het ontwerp voor het Plein in Nijkerk aangeboden aan de gemeente. De gemeente heeft dit voorlopig ontwerp getoetst en een aantal aanpassingen gedaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp voor het Plein vastgesteld en legt deze nu ter inzage.

 

Nieuwe uitstraling

Maar wat zijn dan de wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie? In dezelfde lijn als de rest van het centrum krijgt het Plein nieuwe bestrating, straatmeubilair en verlichting. Er komen een aantal bankjes, fietsnietjes aan de rand van het Plein en op de Koetsendijk komt een grote parkeerplek voor fietsen. De Brede Beek blijft zoals deze nu is. Wel komt er een nieuwe brug ter hoogte van entree naar parkeergarage de Bonte Koe. Langs de Brede Beek worden extra bomen geplaatst om de loop van de Brede Beek te benadrukken. Ook is er gedacht aan spelaanleidingen op het Plein. Zo worden er in de loop van de beek op het Plein spuitertjes geplaatst. Dit zorgt naast verkoeling ook voor vertier.

Het podium (Muziektent) verdwijnt net als de pomp. De ‘Van Kluijvelantaarn’ krijgt een plek aan de Nieuwstraat naast ‘De Waegh’. De Kunstbank met de skyline van Nijkerk komt terug ter hoogte van het Verlaat. Zo kan dit als trefpunt worden gebruikt met zicht naar het Plein, de Brede Beek, de Nieuwstraat en het Verlaat. Nijkerks trots, Het Boerenmaandagbeeld, krijgt een prominente plek op het Plein bij de spuitertjes.

 

Reageren op het ontwerp

Het voorlopig ontwerp staat op www.nijkerk.eu/herinrichtingpleinnijkerk. Het is mogelijk om via de website te reageren op het voorlopig ontwerp. Dit is mogelijk tot 16 juni 2021.