Het heeft erin gehakt dat een deel van kindcentrum Het Baken in Nijkerk vanaf 1 maart 2021 wordt gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw in de wijk Doornsteeg. Maar directeur Thijs Hagen heeft geen andere keuze. Qua leerlingenaantallen groeit de school zo hard dat deze niet meer allen terecht kunnen op de locatie aan Groenestraat. Volgend seizoen telt de Rooms-Katholieke school tien groepen, terwijl ze slechts de beschikking heeft over zes lokalen, een noodunit en een lokaal in de Venepoort.

De school zou uiteraard zijn ambities kunnen bijstellen door zich te beperken tot de huidige grootte, maar, zo zegt Hagen, wil je een beetje een gezonde school zijn en continuiteit willen garanderen, ‘dan zit je al gauw op negen groepen’. De nieuwbouw van de school ontstond in een tijd dat sprake was van een krimp op Het Baken, maar die situatie is gekeerd. ‘We groeien niet om te groeien’, stelt directeur Hagen, maar het is pure noodzaak. Het is de gemeente Nijkerk die de school wees op de nieuwbouw in Doornsteeg, waar voorlopig alleen de onderbouw van School Holk wordt gehuisvest. Dat was voor iedereen op het Baken slikken, maar de directie heeft geen andere keuze. Het is opgelegd door de gemeente. Op termijn wordt voor de ouders een informatieavond georganiseerd, zodat tot 1 maart 2021 kan worden toegegroeid naar de nieuwe situatie. De nieuwbouw in Doornsteeg opent rond begin december. Voor Het Baken is sprake van een tijdelijke situatie. Er wordt op termijn uitgegaan van extra nieuwbouw voor het Baken op de locatie Groenestraat.

Kees van den Heuvel