De Hervormde Schoolvereniging Nijkerk (HSN), een vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs, bestaat vandaag -17 juli- honderd jaar. Zes scholen worden door de HSN bestuurt. De Eben Haëzerschool was de eerste school die in 1919 werd gesticht.

Belinda van der Horst

Bij een feest horen cadeautjes en een traktatie. Alle leerlingen kregen een rugzak met het logo van de HSN, een kinderboek over de honderdjarige geschiedenis van de HSN, geschreven en geïllustreerd door leerkrachten, en een ijsje.

Jubileumvlag

Onder de leerlingen van alle scholen is een prijsvraag uitgeschreven om een jubileumvlag te maken. Elke school heeft een winnaar, maar er kan uiteraard maar één jubileumvlag zijn. Het ontwerp voor de jubileumvlag is gewonnen door Nienke Schimmel uit groep 7 van de Maranathaschool. Vandaag werd de jubileumvlag op alle basisscholen in top gehesen.

Er staan nog meer jubileumactiviteiten op stapel. “In september vinden er voorstellingen plaats in de Fonteinkerk, afgestemd op het jubileum. Op 9 oktober is er een jubileumviering in de Grote Kerk waarvoor burgemeester Renkema ook is uitgenodigd. Ds. Bert van Veluw en organist Diederik Blankesteijn, beide oud-leerlingen van de Rehobothschool, verzorgen de dienst in de Grote Kerk. “We hebben bij alle mensen die iets doen voor de jubileumviering, gezocht naar zoveel mogelijk banden met de HSN”, aldus Blonk.

Een gelegenheidskoor, bestaande uit leerlingen en volwassenen, verzorgt een optreden in de kerk. Daarnaast wordt er nog een jubileummagazine uitgegeven. Gedurende twee weken staat het thema jubileum centraal op alle scholen als afsluiting van het jubileumjaar”, vertelt Blonk.

Eerste school

In 1919 werd de Eben Haëzerschool aan de Spoorstraat gesticht. De Rehobothschool aan de Brink volgde in 1950. Beide scholen zijn sinds 1993 als één Rehobothschool verder gegaan. De Immanuëlschool is in 1968 in het Paasbos gesticht en de Maranathaschool in 1974 in Strijland. Beide scholen zijn in 1998 zijn gefuseerd in één Maranathaschool. De Ichtusschool is in 1990 gesticht in Corlaer.

De veel oudere De Appelgaard (1906) in Appel-Driedorp is door een bestuurlijke fusie in 1994 bij de HSN gekomen. Op dezelfde manier voegde zich de Johannes Calvijnschool in Nijkerkerveen in 2000 bij de vereniging. De Hoeksteen in de Terrassen is in augustus 2008 gestart.

De geschiedenis van de HSN over de jaren 1994 – 2019 zijn aangevuld door Blonk. In 2000 is er opzet van een bovenschoolse structuur binnen de HSN waar Blonk algemeen directeur wordt. Van 2015 – 2017 wordt de Maranathaschool gesloopt en nieuw gebouwd op dezelfde plaats. In 2017 wordt aanvang gemaakt met een voorzieningencluster in Nijkerkerveen voor de basisscholen, dorpshuis en bibliotheek. Tussen de C.J. van Rootselaarschool en de Johannes Calvijnschool vindt in 2018 een fusie plaats.

“De HSN is een vereniging met een duidelijke eigen identiteit. Een financieel gezonde schoolvereniging die maatschappelijk van betekenis mag zijn in Nijkerk, onder het motto Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen”, besluit Blonk.

Lees de rest van het artikel in de krant of op Stadnijkerk.nl